5 december 2021

Regel een VOG voor een doel als werk 

Werkgevers vragen steeds vaker naar een bewijs dat de aanstaande werknemer over recentelijk goed gedrag beschikt. In ieder geval in de afgelopen vier jaar. Hierbij wordt gekeken of de aanstaande medewerker in de afgelopen termijn van 4 jaar in aanraking is geweest met de politie. Dit geld voor bepaalde strafbare delicten. Meestal moet er wel een veroordeling zijn geweest om een strafblad te hebben. Het justitieel documentatie systeem (JDS) is een weergave met misdrijven waarop de dader daadwerkelijk is betrapt en is opgepakt.  

In welke situaties wordt een VOG afgegeven 

De persoon wordt als verdachte aangemerkt totdat er een daadwerkelijke veroordeling, sepot (gebrek aan bewijs) of vrijspraak plaatsvind. Een (technisch) sepot is geen bewijs dat de persoon daadwerkelijk de daad heeft begaan. Bij een sepot wordt dus in de meeste gevallen alsnog een VOG afgegeven als de verdachte een misdrijf zou hebben uitgevoerd die relevant is voor het beroep, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Alleen voor beroepsrelevante veroordeelde misdrijven wordt geen VOG afgegeven. Is uw strafblad blanco? Dan krijgt u altijd een VOG. Heeft u een misdrijf begaan en is deze niet relevant voor uw beroep? Dan krijgt u ook een VOG. Een VOG aanvragen doet u via internet of via het gemeentelijk loket. 

De VOG aanvraag procedure 

VOG aanvragen gaan het snelste via DigiD en kosten 33,85 euro. Als uw strafblad leeg is wordt de VOG binnen vier weken thuisgestuurd. Heeft u aantekeningen in het JDS? Dan kijkt Justis naar de aard en context van het misdrijf. Hierbij wordt gekeken of u een risico vormt in uw beroep. Indien er geen risico is wordt de VOG gewoon verzonden per post. Het screeningsprofiel bepaald uiteindelijk of u in aanmerking voor een VOG komt. 

Ook kunt u een afspraak maken voor een fysieke aanvraag van de VOG bij het loket.  

Hierbij moet een VOG aanvraagformulier worden gedownload.  

Het bedrijf waarvoor u werkt moet deze invullen samen met een handtekening.  

Ook moet u uw identiteitsbewijs laten zien bij de aanvraag. Deze kost 41,95 euro 

VOG terugkijken 

Bij VOG aanvragen zijn verschillende terugkijktermijnen bepaald door de wet. De meeste delicten en overtredingen hebben een geldigheid van 4 jaar. Dus als u solliciteert kan het zijn dat de VOG na die vier jaar gewoon wordt afgegeven. Voor zedenmisdrijven geld een terugkijktermijn van onbeperkte aard. Hierbij wordt geen termijn gehanteerd. Voor veroordeelde zedenmisdrijven kunt u niet aan de slag op onder andere scholen, kinderdagopvang en jeugdinstellingen. Verkeersovertredingen hebben ook een geldigheid van 4 jaar. De geldigheid van het VOG wordt door de organisatie bepaald.